1. THÔNG TIN HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (*)Các trường bắt buộc nhập
2. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP BẬC ĐẠI HỌC
3. VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
4. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

Kiểm tra lại thông tin trước khi Đăng ký.

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Các trường đánh dấu (*) là bắt buộc phải nhập. Nút ĐĂNG KÝ sẽ hiển thị khi các thông tin được nhập đầy đủ.