Thông tin liên hệ:

Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Website: tuyensinh.tdmu.edu.vn

Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn

Điện thoại: 0274.3835.677- 0274.3844.340 – 0274.3844341

Fanpage: facebook.com/tuyensinhTDMU

Hotline: 0911.022.322