PHIẾU ĐĂNG KÝ

Chương trình đăng kí mới đã được đóng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng tuyển sinh.

THÔNG TIN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (*) Các trường bắt buộc nhập
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA THÍ SINH (*) Các trường bắt buộc nhập
CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ Ưu tiên theo thứ tự
Hình thức 1: Xét điểm trung bình chung 3 học kỳ (HK 1 lớp 11, HK 2 lớp 11 và HK 1 lớp 12) theo tổ hợp môn;Tối đa 2 nguyện vọng
Tên môn học HK1 Lớp 11 HK2 Lớp 11 HK1 Lớp 12 ĐIỂM TRUNG BÌNH TỔNG
Hình thức 2: Xét điểm trung bình các môn (điểm tổng kết cả năm) năm lớp 12 theo tổ hợp môn.Tối đa 2 nguyện vọng
Tên môn học ĐIỂM CẢ NĂM LỚP 12 TỔNG ĐIỂM
Hình thức 3: Tuyển thẳng học sinh giỏi năm lớp 10, lớp 11 hoặc lớp 12
Hình thức 4: Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực

Kiểm tra lại thông tin trước khi Lưu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Các trường đánh dấu (*) là bắt buộc phải nhập. Nút LƯU sẽ hiển thị khi các thông tin được nhập đầy đủ.